„Vytváříme školní úspěšnost“

V rámci projektu jsme přivítali první skupinu hospitujících pedagogů na naší škole. Projekt bude probíhat na naší škole po celý měsíc březen. Zájemci navštíví výuku různých předmětů a různých ročníků./ více: fotogalerie-blog/

Posted in Aktuality | Leave a comment

Nahlédněte do naší školy

Ha Ha          O nás (prezentace)        Oh Really?

Posted in Aktuality | Leave a comment

Den otevřených dveří

V pátek jsme v našich prostorách uvítali zástupce z řad rodičů, Města Turnova a organizací. Ukázali jsme, jak se učíme a co umíme. Celý den jsme si všichni společně užili. A co hlavně – Výtěžek ze zdařilé akce pomůže našemu spolužákovi. Děkujeme.

Posted in Aktuality | Leave a comment

Den otevřených dveří – 20. 2. 2015

Posted in Aktuality | Leave a comment

Posted in Aktuality | Leave a comment

Posted in Aktuality | Leave a comment

SAFER INTERNET DAY

 Pojďte do toho s námi a pojďme „Tvořit společně lepší internet“.

Online prostor se tak může stát mnohem lepším místem pro všechny z nás.

http://www.saferinternet.cz/den-bezpecnejsiho-internetu/sid-2015/index.php

Děti: „Mluvte se svými kamarády, rodiči, učiteli, prostě s lidmi, které znáte osobně, setkáváte se s nimi a můžete jim důvěřovat! Nespoléhejte na ty virtuální, kteří pro vás mohou být potenciálně nebezpeční….“

Rodiče: „Mluvte se svými dětmi, naslouchejte jim a udělejte si na ně čas, ať nemusí unikat do světa počítačů a hledat pochopení tam“

Vy všichni: „Pokud budete potřebovat pomoci, sejděme se ve škole, v úterýv 14.00 hodin

a v případě potřeby samozřejmě kdykoli!!!!!!“

Posted in Aktuality | Leave a comment

Naše družinka

Leave a comment

Exkurze v SOU ul. Přepeřská

Posted in Aktuality | Leave a comment

Volby do Školské rady

22. ledna 2015 proběhly volby do naší Školské rady. Ze zástupců pedagogů byla zvolena paní Bc. Jana Bugnová, za rodiče paní Blanka Pluchová. Za Město Turnov (zřizovatele) Radu doplní paní Eva Kordová.

Leave a comment