Kraj ocenil nejlepší pedagogy i z Turnova

Resort školství Libereckého kraje tradičně u příležitosti oslavy Dne učitelů ocenil dvacet nejlepších učitelů. Slavnostní ceremoniál se uskutečnil 8. dubna 2015 v sídle Krajského úřadu v Liberci.

Krajská radní Alena Losová spolu hejtmanem Martinem Půtou a dalšími radními tentokrát předali významným pedagogům vedle květin, diplomu a knihy také zajímavý věcný dar v podobě skleněné, mírně kinetické misky s broušenými okraji. Skleněné misky – stylizované loďky – vznikly ve Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Železném Brodě a jsou vyrobené z křišťálového skla, podjímaného modrou opakní sklovinou. Misky se realizovaly ve školní huti, autorkou návrhu je žákyně 4. ročníku Petra Černochová. Setkání s kantory se zúčastnili rovněž další členové Rady LK – náměstci hejtmana Marek Pieter, Lenka Kadlecová a Josef Jadrný, radní Vít Příkaský, Vladimír Mastník a Petr Tulpa, vedoucí odboru školství Leoš Křeček, předseda Výboru pro výchovu vzdělání a zaměstnanost Jaromír Dvořák. Za Město Turnov místostarostka Petra Houšková.

Za Turnov byla oceněna Stanislava Šmucrová za ZŠ Mašov a za ZŠ Zborovskou Jaroslava Štoudková. 

Mgr. Stanislava Šmucrová

Se vzděláváním žáků prvního stupně na Turnovsku je paní magistra Stanislava Šmucrová profesně spojena 44 let. Působila ve školách ve Žďáru, Bělé a od roku 1976 v malotřídní základní škole Turnov-Mašov, z toho 26 let jako ředitelka školy. Její doménou byl a je sport, organizování sportovních aktivit pro děti, účast na sportovních soutěžích. Díky svých velkým organizačním schopnostem vždy dokáže děti i učitele získat pro novou věc. Její velkou zásluhou jako ředitelky školy v Mašově je profilace školy jako školy rodinného typu s nadstandartními vztahy s rodiči. Má zásluhu na vytvoření stabilního pedagogického kolektivu nadšeného pro práci s dětmi. Byla a je u žáků oblíbená jako učitelka náročná, ale spravedlivá, empatická, vždy připravená pomoci. Zavedla tradici plesu školy, který je u rodičů i obyvatel obce vyhledávanou společenskou událostí již 19 let.

Mgr. Jaroslava Štoudková

Paní magistra Jaroslava Štoudková je uznávaným odborníkem v oblasti speciálního školství. Prošla pozicemi učitelky, speciálního pedagoga, výchovného poradce, preventisty sociálně patologických jevů. Od roku 2004 je ředitelkou základní školy Sobotecká, po slučování a stěhování škol, základní školy Zborovská v Turnově. V této škole jsou vzdělávání jak žáci s lehkým mentálním postižením, tak žáci s těžkým mentálním či kombinovaným postižením, součástí školy bylo i speciálně pedagogické centrum specializované na poruchy autistického spektra. Pod vedení paní ředitelky škola absolvovala projekt Děti a žáci s autismem. V loňském roce byl ukončen projekt Aktivačního centra zaměřený na vytváření podmínek pro zájmové vzdělávání takto postižených žáků. Zkouškou manažerských a diplomatických schopností paní ředitelky bylo zvládnutí převodu školy mezi zřizovateli a přestěhování školy do jiné budovy.

(Zdroj: TZ LK)

Ocenění pedagogů
Posted in Aktuality | Leave a comment

Projekt „Zdravý životní styl a dopravní výchova v Libereckém kraji“

Posted in Aktuality | Leave a comment

Noc s Andersenem

/další fota: základní škola-fotogalerie-blog/

Posted in Aktuality | Leave a comment

Projekt „Zdravě a bezpečně“ – I.část: Zdravý životní styl

Posted in Aktuality | Leave a comment

Loučení se zimou – MORANA, vítáme JARO – žlutozelený den

/další fota : záložka ZÁKLADNÍ ŠKOLA-FOTOGALERIE – BLOG/

Posted in Aktuality | Leave a comment

Zdravě a bezpečně

Naše nová kola. Partnerstvím v projektu Zdravě a bezpečně jsme zakoupili nová kola, již se těšíme na opravdové jaro. Před prvními výlety nás čeká poučení o bezpečnosti a výuka dopravní výchovy.

Posted in Aktuality | Leave a comment

„Vytváříme školní úspěšnost“

V rámci projektu jsme přivítali první skupinu hospitujících pedagogů na naší škole. Projekt bude probíhat na naší škole po celý měsíc březen. Zájemci navštíví výuku různých předmětů a různých ročníků./ více: fotogalerie-blog/

Posted in Aktuality | Leave a comment

Nahlédněte do naší školy

Ha Ha          O nás (prezentace)        Oh Really?

Posted in Aktuality | Leave a comment

Den otevřených dveří

V pátek jsme v našich prostorách uvítali zástupce z řad rodičů, Města Turnova a organizací. Ukázali jsme, jak se učíme a co umíme. Celý den jsme si všichni společně užili. A co hlavně – Výtěžek ze zdařilé akce pomůže našemu spolužákovi. Děkujeme.

Posted in Aktuality | Leave a comment

Den otevřených dveří – 20. 2. 2015

Posted in Aktuality | Leave a comment