Previous Image
Next Image

Masopustní rej

další fota ZDE

Posted in Aktuality | Leave a comment

Začínáme s bruslením !

Posted in Aktuality | Leave a comment

Slyšte, slyšte, všichni!

Letošní  Vánoce byly pro naši školu obzvláště vydařené. Ptáte se proč? Slavíme dvojnásobný úspěch!

Zaprvé:

v září, v Týdnu evropské mobility, jsme se úspěšně zúčastnili 2. ročníku dopravní hry „Oblékáme hada Edu“, pořádané brněnským centrem dopravního výzkumu (kampaň probíhá pod záštitou BESIPu). Hra je součástí evropské kampaně Traffic Snake Game. Cílem hry je udržitelný způsob života a využití cestou do školy, co nejvíce takových dopravních prostředků, které co nejvíce šetří naše životní prostředí. Především chůzi, kolo, autobus či vlak. Do kampaně se ve školním roce 2015 – 2016 zaregistrovalo 12 škol z ČR. V rámci hry probíhala soutěž „Vánoce pro Edu“. Tuto soutěž jsme vyhráli a před Vánoci nás navštívil plyšový had Eda.

Zadruhé:

především jsme po čtyřech letech obhájili mezinárodní titul „Ekoškola“. Ano, slyšíte dobře. Jsme Ekoškolou! Jsme šťastni, máme nevýslovnou radost, že se nám daří chránit životní prostředí.  Po přesídlení do nového školního objektu jsme přišli o naši chloubu – školní zahradu s naučnou stezkou, jezírkem, keltským kalendářem a dalšími přírodními prvky, přesto se nám podařilo titul obhájit a získat ho již počtvrté. Poprvé v roce 2007, následně v roce 2009, 2011 a nyní v roce 2015. Je to pro nás velká čest a obrovský závazek do budoucna! Velký dík patří především našim žákům, kteří mají zájem o dění ve škole, zapojují se do činností školy s chutí a radostí. To je ta největší odměna pro nás.

V červnu si ve Valdštejnském paláci v Praze slavnostně mezinárodní vlajku Ekoškoly a titul „Ekoškola“ převezmeme.

Posted in Aktuality | Leave a comment

Sbíráme papír

Posted in Aktuality | Leave a comment

TŘI KRÁLOVÉ

Posted in Aktuality | Leave a comment

Posted in Aktuality | Leave a comment

Vítězem Vánoční soutěže Oblékáme hada EDU je naše škola !

http://www.trafficsnakegame.eu/czechrepublic/?news=vanocni-soutez-s-hadem-edou

Posted in Aktuality | Leave a comment

POZOR !!!! Vánoční volno začíná již v pondělí 21.12.!!!! Do školy nastoupíme v pondělí 4.1. !

Posted in Aktuality | Leave a comment

Vánoční trhy

Tradičně jsme se zúčastnili Vánočních trhů. Vystupovali jsme v kulturním programu a naši školu jsme prezentovali formou prodeje výrobků žáků i pedagogů.

Posted in Aktuality | Leave a comment

Mikulášské čaje

Další fota Z D E.

Posted in Aktuality | Leave a comment