Kopidlenské poupě

Stalo se téměř tradicí, že se žáci naší školy každoročně účastní přírodopisné soutěže „Kopidlenské poupě“. Ne jinak tomu bylo i letos. Dvě tříčlenná družstva, tvořená žáky  a   žákyněmi ze 7., 8. a 9. tříd, odjela v pátek 10. října do Kopidlna.

Čekala je náročná soutěž, která prověřila nejen jejich znalosti z přírodopisu, poznávání rostlin, ale i zručnost a tvůrčí vazačské schopnosti.

Za jejich poctivou přípravu a odpovědný přístup byli odměněni cenou nejvyšší. Celkově získalo 1. místo družstvo tvořené těmito žáky: Michal Mišák, Kateřina Nožičková a Anežka Kalfeřtová.  Žáci byli hodnoceni nejen jako družstvo, ale i jednotlivě. Pěkné bodové ohodnocení získali Barbora Hlavová, Michal Zaml a Lukáš Najman.

Všem žákům děkujeme a věříme, že i nadále budou školu vzorně reprezentovat a samotná účast v soutěži ovlivní i jejich budoucí volbu povolání, jak tomu v minulosti nejednou bylo.

Leave a comment

Výlet do Polska

V sobotu 4. 10. se naši žáci podívali do blízkého Polska. Organizátorem akce byla Podkrkonošská společnost. Navštívili Muzeum Dinopark ve Sklarske Porebe a Park miniatur v Kowarech./více obr. v základní škola-fotogalerie/

Posted in Aktuality | Leave a comment

Movité věci k prodeji

Naše škola nabízí k prodeji nepotřebné věci k užívání. Jedná se např. o lavice, stoly, židle, vybavení kuchyně a jiné. Více informací Vám poskytneme na e-mailu zs.sobotecka@seznam.cz.

Leave a comment

Naši nejmenší a Týden mobility

Posted in Aktuality | Leave a comment

Zahájili jsme v novém

Dnes jsme zahájili nový školní rok v nových prostorách“Hotelové školy“ ve Zborovské ulici 519. Našich 65 žáků se bude vzdělávat v sedmi třídách.

Vlastní slavnostní zahájení bylo společné pro obě školy sídlící v budově a potom následoval malý raut pro rodiče a hosty.

 

 

Leave a comment

Nové kontaktní informace Speciálně pedagogického centra

Od 1. 9. 2014 zahajujeme provoz Speciálně pedagogického centra v nové budově – v DOMOVĚ MLÁDEŽE SZŠ (Střední zdravotní školy) 28. října 1872, 511 01 Turnov.  Omlouváme se, ale aktuálně je pevná linka mimo provoz 481 312 140, kontaktujte nás tedy na 602 640 883 nebo 602 640 884, případně email : spc.turnov@centrum.cz, více na www.autismus-liberec.cz

Posted in Aktuality | Leave a comment

Slavnostní zahájení školního roku

ZŠ Turnov, Sobotecká 242 nově ve Zborovské 519

1.   září šk. roku 2014/15:

-      před osmou hodinou prohlídka školy

-      společné zahájení školního roku v 8.15 v aule školy

-      zahájení ve třídách – třídní učitelé a žáci – asi 45 min.

-      pro rodiče a návštěvníky malý raut

Posted in Aktuality | Leave a comment

Přestěhovali jsme se.

Ve středu 6. srpna 2014 proběhlo hlavní stěhování naší školy. Chceme touto cestou poděkovat všem našim pomocníkům za jejich obětavou pomoc. Jen díky jim náš náročný den proběhl hladce, bez stresů a přesně podle plánu.Jmenovitě děkujeme panu Kurillovi, panu Vohnickému s nákladním vozem, panu Pluchovi se stěhovacím vozem, panu Šimkovi a jeho synovi Járovi, panu Doležalovi a jeho synovi Tomášovi, panu Krhounovi a jeho synovi, Ondrovi Plátkovi, panu Pušovi a skupině ochotných mladíků.

Naše kolegyně včetně včetně pana účetního zvládly náročnou akci perfektně. Dílčí stěhování absolvujeme již od jara a ještě mnoho práce nás čeká. Snažíme se ze všech sil, abychom nový školní rok zahájili v perfektně připravených prostorách.

O týden později 13. srpna jsme stěhovali SPC do areálu Střední zdravotnické školy, Turnov. Děkujeme panu Majerovi se synem, paní Titlbachové a jejím synům, panu Plátkovi a Ondrovi, panu Najmanovi.

Posted in Aktuality | Leave a comment

Některé změny ke šk.roku 2014/15:

 

  • provoz školní družiny :          ranní               6,30 – 7,45 hod.

                                                         odpolední      11,40 -15,30 hod.

  • výuka denně od 8 hod.

  • Zahájení školního roku :
    • pondělí 1. září 8,00 v nové budově v ulici Zborovská 519 (boční vchod z ulice)
    • První den školního roku bude před starou budovou (Sobotecká 242) a novou budovou (zborovská 519) hlídka, která Vám pomůže s orientací.
    • další info:

www.zvsturnov.cz                                                   tel: 481 322 774

 

Posted in Aktuality | Leave a comment

POZOR !!!!!! STĚHOVÁNÍ ŠKOLY !!!!!

Od 1.září školního roku 2014/2015 zahajujeme provoz v budově Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy.

Nová adresa:

Základní škola, Turnov

Zborovská  519

511 01  T U R N O V

Poznámka:

Ve stávající škole bude zajištěn provoz první týden o prázdninách. Doporučujeme vyřídit si potvrzování průkazek, případně jiné záležitosti ještě v tomto školním roce.

 

Posted in Aktuality | Leave a comment