Jídelna

Od 1. 9. 2015 dochází ke zvýšení ceny oběda o 2 Kč/oběd.

Kancelář hospodáře školy (481 350 052 ), e-mail: zs.zborovska@seznam.cz)

ZAMĚSTNANCI

Dagmar Židů


OBĚDY

Ceny platné od 1. 9. 2015

I.kategorie:    7 – 10 let     21 Kč
II. kategorie: 11 – 14 let     23 Kč
III.kategorie: 15 – 18 let     25 Kč

Na základě vyhlášky se žáci dělí do kategorií podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce a to na dobu celého školního roku (tj. od 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016).


PLATBA OBĚDŮ

a) v hotovosti v kanceláři ŠJ (pondělí – čtvrtek 7:30 – 13:45)
b) bezhotovostně, trvalým či jednorázovým příkazem

Placení hotově v kanceláři hospodáře školy (3. podlaží vedle ŠD)

Pokud budete platit hotově, tak se platí celý měsíc dopředu (nejpozději do začátku nového měsíce) zálohově v kanceláři HŠ. Přeplatek se převádí do dalšího měsíce. Poté jsou žáci seznámeni s celkovou výší částky obědů na nadcházející měsíc. Platit v pokladně lze od pondělí do čtvrtka (7:30 – 13:45 hod)

Pokud žák nebude mít do začátku nového měsíce zaplaceno, od 1. nebude odebírat obědy až do zaplacení.

Placení bezhotovostní – trvalým platebním příkazem

Pro ty z Vás, kteří se rozhodnou využívat  bezhotovostní placení, uvádíme náležitosti pro zavedení trvalého příkazu:

Číslo účtu: 101045320 / 0300

Číslo účtu: 268436411/0300
Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol:  rodné číslo žáka/yně

Částka:
dětem od 7 do 10 let: 420,- Kč (datum nar. 9/2005 a později) 
dětem od 11 do 14 let: 460,- Kč (9/2001 – 8/2005)
dětem od 15 do 18 let: 500,- Kč (9/1998 – 8/2001)

Splatnost:  do 15. v daném měsíci

 

Odhlášení stravy

Pokud žák(yně) onemocní, mohou si rodiče první den vyzvednout oběd ve vhodné nádobě v jídelně.V dalších dnech je nutné obědy odhlásit.

Obědy odhlašujte v případě nemoci nejpozději do 7:15 hod. osobně v kanceláři,  telefonicky (NOVĚ 736 515 98 nebo 481 350 052 příp. 481 350 060) nebo e-mailem na zs.zborovska@seznam.cz. Odhlášky na následující den je nutné uskutečnit do 12:00.